برنامه مهاجرت مناطق شمالی و روستایی کانادا

برنامه مهاجرتی مناطق روستایی کانادا  Rural and Northern Immigration Program یک برنامه جامعه محور است. این برنامه برای توزیع مزیت‌های مهاجرت اقتصادی به جوامع کوچک تر کانادا ایجاد شده است و مسیری برای اقامت دائم کارکنان خارجی ماهر Skilled Workers فراهم می‌کند.

منظور از کارکنان خارجی، افرادی است که می‌خواهند در یکی از جوامع شرکت کننده در این برنامه کار و زندگی کنند.

در مورد فرآیند شرکت در این برنامه

برای شرکت در این برنامه و کسب اقامت دائم، چهار مرحله وجود دارند:

 • فرد باید با هر دو شاخص زیر همخوانی داشته باشد:
  • الزامات شایستگی سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا IRCC و 
  • الزامات ویژه هر کدام از جوامع حاضر در برنامه مهاجرتی مناطق روستایی کانادا
 • فرد باید در هماهنگی با یک کارفرما شغل مطلوبی را در شهر های شرکت کننده در این برنامه پیدا کند.
 • زمانی که فرد پیشنهاد شغلی را بدست آورد، درخواست توصیه نامه خود را به جامعه مربوطه ارسال کند.
 • اگر جامعه مربوطه فرد مورد نظر را پیشنهاد کرد، وی برای اقامت دائم اقدام کند.

هر جامعه الزامات بعدی را نیز به همراه خواهد داشت:

 • الزامات شایستگی اضافی
 • فرآیند جستجوی شغل
 • فرآیند درخواست توصیه نامه جامعه

شهر های برنامه مهاجرتی مناطق شمالی و روستایی کانادا

در حال حاضر ۹ جامعه وجود دارند که تحت پوشش برنامه مهاجرت شمالی و روستایی (RNIP) هستند، که به این ۹ مقصد، ناحیه کوتنای غربی، بریتیش کلمبیا اضافه شده است. بسیاری از این جوامع درخواست‌های جدید را می‌پذیرند و در حال حاضر بحران کووید-۱۹ باعث شده بعضی از جوامع تنها درخواست کسانی را بپذیرند که در ناحیه مورد نظر زندگی می‌کنند.

در برنامه مهاجرت به شهر های کوچک کانادا، ۹ جامعه ای که درخواست‌های مربوط به این برنامه را قبول می‌کنند، عبارتند از:

 • کلارشلم، آلبرتا
 • ناحیه وست کوتنی، بریتیش کلمبیا
 • ورنون، بریتیش کلمبیا
 • آلتونا/ راینلند، منیتوبا
 • براندون، منیتوبا
 • سالت سنت ماری، اونتاریو
 • سادبری، اونتاریو
 • تاندربی، اونتاریو
 • تیمونز، اونتاریو

براندون منیتوبا کانادا

برنامه آزمایشی مهاجرتی مناطق روستایی کانادا

متقاضیانی که به پذیرش در این برنامه علاقه مند هستند باید از انطباق خود با الزامات فدرال این برنامه اطمینان حاصل کنند، به علاوه افراد وظیفه دارند الزامات مشخص شده توسط هر جامعه را نیز برآورده کنند. این موضوع شامل یک پیشنهاد شغلی قابل قبول از جانب یک کارفرما در یکی از جوامع شرکت کننده در برنامه نیز می‌شود.

جامعهسازمان توسعه اقتصادیمحدوده جامعهدورهسایت جامعه
براندون، منیتوبابورد برنامه مهاجرتی براندونناحیه ای از منیتوبا که به شعاعی پنجاه کیلومتری از عرض جغرافیایی ۴۹°۵۰′۳۵.۴″ شمالی و طول جغرافیایی ۹۹°۵۷′۰۱.۶″ غربی محدود می‌شود.۱ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲www.economicdevelopmentbrandon.com
کلارشلم، آلبرتاکمیته توسعه اقتصادی کلارشلمناحیه ای از آلبرتا که به شعاعی ۲۵ کیلومتری از عرض جغرافیایی ۵۰°۰۱′۱۲.۶″ شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۳°۳۵′۰۰.۶″  غربی محدود می‌شود.۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲claresholm.ca/rural-northern-immigration-pilot
وست کوتنی (تریل، کسلگار، رازلند، نلسون)، بریتیش کلمبیاشرکت توسعه آتی از سنترال کوتنیدو ناحیه از بریتیش کلمبیا که اولی به شعاعی ۳۵ کیلومتری از عرض جغرافیایی ۴۹°۳۴′۱۳.۱″ شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۷°۱۴′۱۰.۴″ غربی محدود می‌شود و دومی به شعاعی ۳۵ کیلیومتری از عرض جغرافیایی۴۹°۰۶′۴۹.۳″  شمالی و طول جغرافیایی۱۱۷°۳۲′۵۵.۶″  غربی محدود می‌شود.یک ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲www.wk-rnip.ca
ورنون، بریتیش کلمبیاشرکت توسعه آتی از نورث اوکاناگانناحیه ای از بریتیش کلمبیا که اولی به شعاعی ۴۰ کیلومتری از عرض جغرافیایی ۵۰°۱۵′۵۴.۶″  شمالی و طول جغرافیایی ۱۱۹°۱۶′۲۹.۴″ ″ غربی محدود می‌شود منهای مناطق تقسیم سرشماری کلونا (شهری) که توسط مرکز آمار کانادا مشخص شده است.یک ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲www.rnip-vernon.ca
سادبری، اونتاریوشرکت توسعه سادبری بزرگناحیه سرشماری شهری سادبری بزرگ در اونتاریو بر اساس تعریف مرکز آمار کانادا۱ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲www.investsudbury.ca
موس جاو، سسکچواندیوان تجارت موس جاو و نواحیناحیه سرشماری موس جاو در سسکچوان بر اساس تعریف مرکز آمار کانادا۱ آپریل ۲۰۲۰ تا ۳۱ مارچ ۲۰۲۳به زودی اعلام می‌شود.
نورث بی، اونتاریودیوان تجارت نورث بیناحیه ای از اونتاریو که به شعاعی ۴۵ کیلومتری از عرض جغرافیایی ۴۶°۱۸′۳۱.۴″ شمالی و طول جغرافیایی ۷۹°۲۷′۴۵.۴″ غربی محدود می‌شود.۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲به زودی اعلام می‌شود.
سالت سنت ماری، اونتاریوشرکت توسعه اقتصادی سالت سنت ماریناحیه سرشماری سالت سنت ماری در اونتاریو بر اساس تعریف مرکز آمار کانادایک نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲www.welcometossm.com
آلتونا/ راینلند، منیتوباشرکت ۱۰۰۱۸۵۱۳ منیتوبا (به طور عمومی به واسطه پشتیبانی از کارآفرینان از طریق توسعه اقتصادی در راینلند، پلام کولی، گرتنا و آلتونا شناخته می‌شود).ناحیه ای در منیتوبا که به مرز آمریکا و کانادا، جاده ۱۸ غربی، جاده ۱۸ شمالی، جاده مریدیان، جاده ۶ شمالی و جاده ۶ شرقی محدود می‌شود.۱ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲www.seedrgpa.com
تاندربی، اونتاریوکمیسیون توسعه اقتصادی جامعه تاندر بیناحیه سرشماری تاندربی در اونتاریو بر اساس تعریف مرکز آمار کانادا۱ نوامبر ۲۰۱۹ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۲۲www.gothunderbay.com
تیمینر، اونتاریوشرکت توسعه اقتصادی تیمینزناحیه سرشماری تیمینز در اونتاریو بر اساس تعریف مرکز آمار کانادا۱ ژانویه ۲۰۲۰ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۲www.timminsedc.com

 

با توجه به مطالب ذکر شده، رکن اصلی مهاجرت به کانادا و گرفتن اقامت دائم از طریق برنامه مهاجرتی مناطق حاشیه ای کانادا RNIP داشتن شغل مناسب با نیاز های منطقه و قصد زندگی در آن مناطق است. شما می توانید با مراجعه به وبسایت هر منطقه از لیست مشاغل مورد نیاز برنامه مهاجرتی روستایی کانادا آگاه شوید.

چگونه برای برنامه مهاجرتی مناطق روستایی کانادا اقدام کنیم؟

برای اقدام جهت برنامه مهاجرتی شمالی و روستای، متقاضیان باید بتوانند دو معیار را برآورده کنند. اول این که تمامی متقاضیان باید قادر به برآورده ساختن الزامات مشخص شده از جانب سیستم مهاجرتی فدرال کانادا باشند. دوم این که متقاضیان باید الزامات اضافی درخواست شده از جانب جوامع حاضر در این برنامه را برآورده سازند.

شایستگی‌های فدرال برای برنامه مهاجرتی شمالی و روستایی

متقاضیان علاقه مند به مهاجرت به کانادا از طریق برنامه مهاجرتی شمالی و روستایی باید الزاماتی که توسط دولت فدرال کانادا تعیین شده اند را برآورده سازند. با این حال، توجه داشته باشید که متقاضیان باید به طور همزمان قادر به برآورده ساختن الزامات مشخص شده از جانب جامعه حاضر در برنامه مهاجرتی که برای خود انتخاب کرده اند نیز باشند.

سوابق کاری و تحصیلی واجدین شرایط

متقاضیان باید میزان حداقلی از سابقه کاری یا سطح مشخصی از تحصیلات را در موسسه ای در درون یکی از جوامع شرکت کننده را داشته باشند.

برای این که سوابق کاری قابل قبول باشد، مخاطبان باید به مدت حداقل یک سال کاری پیوسته و تمام وقت (یا معادل آن به صورت پاره وقت، ۱۵۶۰ ساعت)، در مدت سه سال حضور خود داشته باشند. تجارب کاری باید در یک شغل کسب شوند و البته کارفرمای فرد می‌تواند تغییر داده شود. تجربه کاری در هر کدام از کدهای دسته بندی‌های شغلی ملی (NOC) برای افراد قابل قبول خواهد بود.

برای این که دانشجویان بین المللی واجد شرایط شوند، متقاضیان باید حداقل دو سال به صورت تمام وقت برای تحصیلات پس از متوسطه یا مدرک ارشد یا مدارک سطح بالای آموزش عالی در موسسه ای در یکی از جوامع شرکت کننده در برنامه تحصیل کنند. تحصیلات باید حداقل هیجده ماه پیش از اقدام برای اقامت دائم پایان یافته باشند. دانشجو باید برای حداقل ۱۶ تا ۲۴ ماه از دوره تحصیل خود (یا کل دوره در صورتی که مدرک تحصیلی در کمتر از دو سال ارائه می‌شود) در جامعه سکونت داشته باشد.

اخذ اقامت کانادا از طریق کار

پیشنهادات شغلی از جانب جوامع شرکت کننده

متقاضیان باید پیشنهاد استخدامی از جانب کارفرمایی حاضر در یکی از جوامع شرکت کننده در اختیار داشته باشد. برای این که پیشنهاد کاری به عنوان پیشنهاد کار واقعی و معتبر پذیرفته شود، پیشنهاد شغلی باید الزامات زیر را داشته باشد:

 • تمام وقت، غیرفصلی و دائمی باشد.
 • با الزامات حداقل حقوق برای موقعیت‌های سطح مهارت کدهای دسته بندی‌های مشاغل ملی (NOC) همخوانی داشته باشد.
 • باید در سطحی مهارتی از کدهای دسته بندی‌ های شغلی ملی (NOC) باشد که در درون یکی از سطوح مهارتی تجربه کاری احراز کننده متقاضی قرار گیرد. برای مثال، کاندیدایی با تجربه احراز کننده در سطح مهارت A از NOC، موقعیت شغلی می‌تواند در سطح مهارت صفر، A یا B از NOC باشد. استثنا، اگر تجربه کاری فرد در سطح مهارت D باشد، پیشنهاد شغلی نیز باید در سطح مهارت D باشد.
 • تجربه متقاضی باید با الزامات موقعیت شغلی هماهنگی داشته باشد.

متقاضیان علاقه مند می‌توانند در وب سایت‌های مربوط به جوامع شرکت کننده در این برنامه به دنبال مشاغل در دسترس باشند.

الزامات زبان انگلیسی یا فرانسه

الزامات زبان انگلیسی یا فرانسه به سطح مهارتی NOC تجربه کاری احراز شرایط متقاضی بستگی دارند:

 • سطح مهارتی صفر یا A، NOC: فرد باید به سطح ۶ از بنچمارک زبان کانادایی (CLB6) رسیده باشد.
 • سطح مهارتی B، NOC: فرد باید به سطح ۵ از بنچمارک زبان کانادایی (CLB5) رسیده باشد.
 • سطح مهارتی C یا D، NOC: فرد باید به سطح ۴ از بنچمارک زبان کانادایی (CLB4) رسیده باشد.

برای این که مهارت زبانی فرد مشخص شود، متقاضیان باید نتایج خود در یک آزمون زبان تایید شده مثل آزمون آیلتس را که در دو سال قبل از اقدام برای برنامه مهاجرتی برگزار شده است را ضمیمه پرونده خود کنند.

جدول تطابق نمره آیلتس و معیار زبان کانادا IELTS and CLB

الزامات تحصیلی برنامه مهاجرتی مناطق روستایی کانادا

تمامی متقاضیان باید سطح تحصیلات حداقلی معادل دیپلم دبیرستان کانادا را داشته باشند. کسانی که در خارج از کانادا تحصیل کرده اند باید مدارک تحصیلی خود را به همراه درخواست ارائه کنند.

بودجه اسکان

مگر این که متقاضی تا این لحظه در کانادا شاغل شده باشد، وی باید تایید کند که منابع مالی کافی برای پشتیبانی از سکونت در کانادا را در اختیار دارد. جدول بعدی میزان بودجه مورد نیاز بر اساس تعداد اعضای خانواده را نشان می‌دهد:

تعداد اعضای خانوادهبودجه مورد نیاز به دلار کانادا
۱۱۲۶۹۰ دلار
۲۱۶۱۳۵ دلار
۳۱۹۸۳۶ دلار
۴۲۴۰۸۳ دلار
۵۲۷۳۱۵ دلار
۶۳۰۸۰۶ دلار
۷۳۴۲۹۹ دلار
برای هر عضو اضافی۳۴۹۲ دلار

قصد اقامت در جامعه محلی

تمامی متقاضیان برنامه مهاجرتی مناطق روستایی باید قصد سکونت در جامعه ای که برای آن درخواست می‌دهند داشته باشند.

الزامات اختصاصی جوامع

هر جامعه الزاماتی اضافی برای متقاضیان خواهد داشت. افراد می‌توانند با مراجعه به وب سایت جوامع اطلاعات بیشتری در مورد الزامات اختصاصی هر کدام از آنها بدست آورند.

دکتر مرجان گلستان وکیل مهاجرت به کانادا

دفتر وکالت دکتر مرجان آتشی گلستان | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید.مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است.  لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر محیا چهارشنبه ۳ شهریور ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 65 مشاهده پرسش
  سلام وقت شما بخیر
  من پزشک عمومی هستم.
  سوالم این هست که اگر مدرک من در سوئد معادل سازی و تایید شود ایا برای کار به عنوان پزشک عمومی میتوانم به کانادا مهاجرت کنم؟ و کانادا مدرک پزشکی من را قبول میکند؟
  تشکر
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت چهارشنبه ۳ شهریور ۰( 1 سال پیش)

   در کانادا هم باید معادل سازی گردد

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر