مرور برچسب

مدت زمان صدرو ویزای کانادا بعد از انگشت نگاری

جدیدترین قوانین بیومتریک کانادا

از تاريخ سى و يكم جولاى ٢٠١٨، براى مردم اروپا، آسياى شرقى، و آفريقا كه براى گرفتن ويزاى توریستی کانادا ،ویزای کار كانادا، تحصيل، اقامت دائم، يا پناهندگى کانادا اقدام مى كنند، قانون بیومتریک کانادا تعریف شده و  گرفتن عكس و اثر انگشت اجبارى…