مرور برچسب

مهاجرت به ژاپن

مهاجرت به ژاپن – ویزای کار ژاپن

ژاپن در سال 2020 به علت مشکل کمبود نیروی کار و پیری جمعیت برنامه های جدیدی برای مهاجرت به ژاپن طراحی کرده است. در این برنامه جدید متقضایان می توانند با کسب ویزای کاری ژاپن بدون نیاز به زبان انگلیسی به این کشور مهاجرت کنند. در ادامه شرایط و…