مرور برچسب

پناهندگی کانادا از طریق سازمان ملل

مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی و سازمان ملل

یکی از روش های مهاجرت به کانادا، پناهندگی کانادا می باشد. یکی از نکاتی که برای مهاجرت به کانادا از طریق پناهندگی حائز اهمیت است این است که کانادا پناهندگی خود را معمولا به شهروندان کشور هایی اعطا می کند که در صورت بازگشت از کانادا به کشور…