اخذ پاسپورت

چگونه برای تابعیت کانادا اقدام کنم؟

متقاضیان اخذ تابعیت کشور کانادا به منظور کسب این مجوز باید واجد شرایط باشند.

 معیارهای واجدالشرایط بودن تابعیت کانادا:

  • مدرکی جهت اثبات توانایی خود در گفتار و نوشتار یکی از زبان های رسمی کشور کانادا ارائه نماید (زبان انگلیسی یا فرانسوی).
  • یک مقیم دائم (دارای کارت اقامت دائم) باشد.
  • طی ۵ سال قبل از اینکه تقاضای تابعیت بدهد، حداقل ١٠٩۵ روز در کانادا به عنوان مقیم دائم زندگی کرده باشد.
  • تمامی پرداخت های مالیاتی خود را حداقل برای ٣ سال در طول ۵ سال گذشته علاوه بر بدهیهای مالیاتی خود در صورت وجود به طور کامل پرداخت کرده باشد.

سازمان مهاجرتی و تابعیت کانادا با نام (IRCC) در صورتی که مدرکی مبنی بر آگاهی شما به زبان انگلیسی یا فرانسوی در پرونده تقاضا وجود نداشته باشد، پرونده را به عنوان ناقص بازگشت خواهد داد.

جهت محاسبه این موضوع که به عنوان مقیم دائم (PR) چه مدت در کشور کانادا ساکن بوده اید و اینکه میزان مربوطه به مرز حداقلی ١٠٩۵ روز IRCC رسیده است یا خیر، کافیست از محاسبه‌گر اختصاصی اقامت استفاده کنید.

فرد متقاضی باید شهروندی از کانادا باشد و یا تقاضای این را داشته باشد که به شهروند رسمی این کشور تبدیل شود. بچه ها نیازی به داشتن شرایط فوق ندارند و فقط بزرگسالان باید به دنبال کسب استاندارد های لازم باشند.

اگر زمانی که شخص به دنیا می آید، یکی از والدین فرد تابعیت کانادا را داشته باشد، برای اینکه کانادایی شناخته شود باید برای تثبیت تابعیت خود تقاضایی ایجاد کند.

در صورتی که شخصدر حال گذراندن مجازات جرمی که مرتکب شده است باشد، و یا به خاطر ارتکاب جرمی مشخص گناه کار شناخته شده باشد، در مواردی امکان گرفتن تابعیت کانادا را نخواهد داشت.

آیا باید در آزمونی شرکت کنم؟

اگر تقاضای رسمی شما مورد تأیید قرار گیرد، باید در آزمون تابعیت کانادا شرکت کنید. کودکان زیر ١٨ سال و افرادی با ۵۴ سال سن و بیشتر، نیازی به شرکت در این آزمون نخواهند داشت.

به چه علت انگشت نگاری می‌خواهند؟

ممکن است از شما خواسته شود برای تقاضای تابعیت کانادا اثر انگشتان خود را به همراه فرم های دادگاهی ارائه کنید. این کار بدین منظور است که مشخص شود شمامشمول ممنوعیتهای قانون تابعیت کانادا نباشید.

نحوه اخذ ‌پاسپورت چگونه است؟

با داشتن شرایط، پس از موفقیت در آزمون تابعیت کانادا و گذراندن  مراسم سوگند، میتوان برای اخذ پاسپورت اقدام نمود.

دفتر وکالت دکتر مرجان آتشی گلستان | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا