خوداشتغالی

چه کسانی با خوداشتغالی یا همان شغل آزاد می توانند درخواست مهاجرت دهند؟

واجدین شرایط :

 • تجربه شغلی شما در شغل مورد نظر به میزان کافی باشد.
 • قصد و توانایی انجام شغل آزاد در کانادا را داشته باشد.
 • معیارهای گزینش برای افراد دارای شغل آزاد را داشته باشد.
 • وضعیت پزشکی و امنیتی و دیگر شرایط مطلوب را داشته باشد.

در صورتیتجربه شما برای شغل مورد نظر کفایت خواهد کرد که :

 • در سطح جهانی و بین المللی در فعالیتهای فرهنگی، هنری یا ورزشی شرکت کرده باشید.
 • در بخش های فرهنگی، هنری و یا ورزشی به صورت آزاد فعالیت کرده باشید.داشتن تجربه مناسب به معنی داشتن حداقل ٢ سال سابقه کار در ۵ سال گذشته در شغل آزاد است.در مورد تجربه موارد زیر لازم است:
 • در فعالیت های فرهنگی و هنری :
١. دو سال در فعالیت های فرهنگی و هنری به صورت آزاد مشغول به کار باشید و امرار معاش کنید، یا
٢. دو سال در فعالیت های فرهنگی و هنری در سطح جهانی شرکت داشته باشید، یا
٣. در هر کدام از موارد فوق یک سال تجربه داشته باشید.
 • در فعالیت های ورزشی :
١. دو سال در فعالیت های ورزشی به صورت آزاد مشغول به کار باشید و امرار معاش کنید، یا
٢. دو سال در فعالیت های ورزشی در سطح جهانی شرکت داشته باشید، یا
٣. در هر کدام از موارد فوق یک سال تجربه داشته باشید.

معیارهای گزینش

معیارهای گزینش شما شامل این موارد می شود:

 • تجربه
 • تحصیلات
 • سن
 • مهارت های زبان انگلیسی و فرانسه 
 • انعطاف پذیری

اگرچه هریک از موارد فوق دارای امتیاز است، اما با توجه به اینکه کسب کلاً ۳۵ امتیاز برای اقدام از طریق این روش کفایت میکند، متقاضی نیازی ندارد تا واجد کلیه معیارهای فوق باشد.

لازمه های پزشکی و امنیتی

شما و اعضای خانواده تان باید دارای مدارک عدم سوء پیشینه و آزمایش های پزشکی باشید.

هم چنین لازم است اثبات کنید که توانایی مالی جهت حمایت خود و خانواده را بعد از رسیدن به کانادا دارید.

دفتر وکالت دکتر مرجان آتشی گلستان | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا