مشاوره مهاجرت به کانادا

ویزای کاری کانادا - پرسش ۱۶۵۴

  • تصویر کاربر مینا شنبه ۱۶ مرداد ۰( ۲ ماه پیش) تعداد بازدید: ۱۹ نیروی متخصص
    آیا برای من با مدرک دکتری و کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی از دانشگاه تربیت مدرس با سن حدود ۵۱ سال ، امکان مهاجرت و دریافت ویزا کاری کانادا است؟ چگونه ؟؟
    آیا برای همسرم با مدرک کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران با سن ۵۰ سال ، امکان مهاجرت و دریافت ویزای کاری کانادا وجود دارد؟ چگونه؟؟
    1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۱۶ مرداد ۰( ۲ ماه پیش)

      لطفا فرم مهاجرتی را تکمیل نمایید

دفتر وکالت اپلو | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا