مرور برچسب

ویزای خود اشتغالی

مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی چیست؟

برنامه مهاجرت به کانادا از طریق خود اشتغالی یکی از راه های مهاجرت به کانادا است. در این مقاله کلیات و راه های انجام آن را بررسی کرده ایم.منظور از خوداشتغالی یا Self Employed چیست؟برنامه افراد خود اشتغال کانادا کسانی را شامل می شود که سابقه…