در سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مردم به چه کشورهایی مهاجرت کردند؟

 همانطور که می دانیم، سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ برای مسافرت های بین المللی زمان عجیبی بوده است. با توجه به محدودیت های مرزی به علت همه گیری ویروس کرونا، نگرانی های مربوط به ویزا که به علت برکسیت (Brexit؛ خروج بریتانیا از اتحادیه ی اروپا) ایجاد شد و تردید هایی که در شرایط شغلی (در صنایعی که پیش از این موفق به نظر می رسیدند) شکل گرفت، ممکن است فکر کنید که آمار مهاجرت های بین المللی دچار رکود شده است. اما طبق آمار بدست آمده در MoveHub این میزان در واقع به اندازه ی ۹/۱۵ درصد در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ افزایش یافته است. در ادامه مطلب، بررسی می کنیم که در سال های ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مردم به چه کشورهایی مهاجرت کردند.

برای مثال بررسی می کنیم که مردم تا چه میزان به کشور سابق خود برگشته اند یا کدام کشور ها با توجه به کنترل مناسب شرایط همه گیری کرونا، شهروندان بیشتری را پذیرفته اند. به طور کلی، طی سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ بیشتر از همیشه شاهد مهاجرت هایی بودیم که خانوار به کشور اصلی خود برمی گردند. به همین دلیل، نام بازگشت بزرگ از جهانی شدن را در تحلیل های مهاجرت به این سال اختصاص داده اند. علت های مختلف چنین رویکرد مهاجرتی می تواند هر کدام از این موارد باشد: مراقبت از بستگان آسیب پذیر، استفاده از خدمات پزشکی و بهداشتی، یا پیدا کردن شغلی مناسب بعد از همه گیری ویروس کرونا. بسیاری از شهرهای بزرگ دنیا پس از سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ دچار تغییراتی شدند.

همچنین، تأثیر سوء برکسیت برای بسیاری از بازنشستگان غیر بومی، به منزله ی اجبار برای مهاجرت از انگلستان بوده است. در این گزارش، ما با بررسی های انجام شده و بدست آوردن آمار ۸۹۰۰۰ مهاجرت بین المللی خانوار های مختلف، مقصد ها و علل آمارهای مختلف مهاجرت را شرح داده ایم.

مهاجرت به امریکا

در ایالات متحده آمریکا و انگلستان، جمعیت ورودی به کشور، بیشتر از جمعیت خروجی بوده است. جمعیت مهاجرین به انگلستان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ دو برابر جمعیت افرادی بود که از انگلستان مهاجرت کردند (۱۲۷۱۵ خانوار در برابر ۷۰۷۱ خانوار)؛ این تفاوت در ایالات متحده آمریکا حتی بیشتر نیز بوده است (۱۳۶۲۲ در برابر ۴۳۸۰ خانوار). هر دو کشور از مهاجرت های خروجی و ورودی جمعیت خالص (اختلاف تعداد مهاجرین ورودی و خروجی) فراوانی را جذب کرده اند. در حالی که در بیشتر کشورهای دیگری که تحت بررسی قرار داشته اند، شرایط کاملاً برعکس بوده است. استرالیا، کانادا، هند و فرانسه همگی شامل مهاجرت های خروجی فراوانی بوده اند.

نکته ی جالب توجه برای ما، نسبت مهاجرت های ورودی در برابر خروجی بود. در برخی از کشورها مثل انگلستان و ایالات متحده آمریکا، این عدم تعادل در مهاجرت ورودی و خروجی، مشابه سال پیش از ۲۰۲۱-۲۰۲۰ ثابت مانده است. در حالی که در سایر کشورها مثل فرانسه و عربستان، این آمار به شدت قابل توجهی تحت تأثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته است. با کنار گذاشتن آمار نسبت ورود و خروج مهاجرین و تمرکز روی تعداد خالص مهاجرها، می بینیم که انگلیس بیشتر از هر کشور دیگری شاهد مهاجرت مردم به خارج از این کشور بوده است (۷۰۷۱ خانوار). استرالیا (۵۳۳۱ خانوار) و کانادا (۵۰۶۸ خانوار) با فاصله ای کم در رتبه های بعدی مهاجران خروجی از این کشورها قرار دارند.

مطلب بیان شده به این معنی است که جمعیت غیر بومی بنا به دلایل اقتصادی، سیاسی یا سایر دلایل مربوط به همه گیری ویروس کرونا به کشورهای اصلی خود بر می گردند. در اینجا دو علت مهم وجود دارد: همه گیری ویروس کرونا و برکسیت! بیشتر این مهاجرت های خروجی تنها به علت اجبار اتفاق افتاده اند و علل دیگری مثل ماجراجویی و تنوع در سبک زندگی تأثیر چندانی در این آمار نداشته است.

مهاجرت گسترده به لندن

مهاجرت گسترده به لندن

لندن به عنوان شهری که بیشترین مهاجر ورودی و همچنین خروجی را در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ داشته است، دچار تحولات فراوانی شده است. ۷۳۵ خانوار به این شهر مهاجرت کردند و ۱۴۸۹ خانوار از این شهر مهاجرت های بین المللی داشته اند. هر دوی این آمار بیشترین میزان مهاجرت را در میان تمامی شهرها نشان می دهد. در واقع، این آمار حداکثری با فاصله ی زیادی ثبت شده است. به این معنا که شهرهایی که از نظر میزان مهاجر ورودی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رکورد های دوم و سوم را ثبت کرده اند، سیدنی با ۳۱۸ خانوار مهاجر ورودی و تورنتو با ۳۴۴ خانوار بوده اند. همانگونه که مشاهده می کنید لندن به تنهایی از مجموع این دو آمار نیز مهاجر بیشتری را پذیرفته است. این میزان در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نسبت به جمعیت مهاجر ورودی در سال پیشین، ۳۰۷ خانوار افزایش پیدا کرده است که پیشرفت شگفت انگیز ۱۳۹ درصدی را نشان می دهد.

مقصد بیشتر این سفرها شامل این شهرها می شود: سیدنی (۱۴۷ خانوار)، برلین (۱۳۴)، نیویورک (۱۲۱)، دوبلین (۱۲۰)، دوبی (۱۲۰) و پاریس (۱۱۵). در حالی که سایر شهرهای مقصد، بیشتر شامل شهرهای اصلی اروپا می شود. این آمار مهاجرت از پایتخت انگلستان نسبت به سال پیشین، افزایش ۳۰ درصدی (از ۱۱۴۵ به ۱۴۸۹ خانوار) را نشان می دهد.

افزایش دو برابری مهاجرت از کانادا به آمریکا

آمار مهاجرت شهروندان کانادایی به ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ دو برابر سال پیشین بود. به طور دقیق این آمار مهاجرت به ایالات متحده آمریکا از ۸۸۵ خانوار در سال گذشته، به ۱۹۸۹ خانوار در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ افزایش پیدا کرد؛ که ۱۲۵ درصد رشد را نشان می دهد. همچنین باید گفت که درصد رشد مهاجرت به این دو کشور، در بین تمامی آمارهای بدست آمده در این ۲ سال، در رده ی دوم قرار گفت. رده ی اول بیشترین میزان مهاجرت بین دو کشور به مهاجرت بین هند و امارات اختصاص دارد.

از سوی دیگر، مهاجرت از ایالات متحده به کانادا نیز در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نسبت به سال پیشین، دچار افزایش ۴۸ درصدی (از ۳۰۲ خانوار به ۴۴۶ خانوار) شده است. شهرهای لس آنجلس و نیویورک بیشترین شهروندان مهاجر به کانادا را با ۱۱۶ و ۱۱۰ خانوار در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ داشته اند. این دو شهر محل سکونت بزرگ ترین جوامع مردم کانادا در ایالات متحده می باشد. بنابراین، میزان مهاجرت از این شهرها به کانادا، در زمان همه گیری کرونا قابل توجیه است. با تمام این تفاسیر، به نظر می رسد روابط ویژه ی بین این دو کشور نیز در این موضوع تأثیرگذار بوده باشد.

کاهش قابل توجه مهاجرت به فرانسه

مهاجرت به کشور فرانسه تقریباً در تمامی مناطق آن با کاهش مواجه شده است. در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ مهاجرت ها به فرانسه کاهش چشمگیری داشته است. مهاجرت های ساکنین آمریکا به فرانسه، نسبت به سال قبل ۴۶ درصد کاهش (از ۵۰۹ خانوار به ۲۷۷ خانوار) داشته است. همچنین، مهاجرت مردم کانادا به فرانسه نسبت به سال قبل، ۵۴ درصد کاهش (۴۱۹ خانوار به ۱۹۲ خانوار) یافته است. حتی نقل مکان های درونی کشور فرانسه دچار کاهش ۳۳ درصدی شد. مهاجرت های مردم ایتالیا، پرتغال و الجزایر به فرانسه که در سال گذشته جزء بزرگ ترین آمارهای بدست آمده در مهاجرت های بین المللی محسوب می شد، در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ دچار کاهش شده و از لیست صد آمار بزرگ ترین مهاجرت های بین المللی خارج شده است.

 

کاهش قابل توجه مهاجرت به فرانسه

تنها افزایش قابل توجه مربوط به کشور آلمان می باشد که افزایش ۳۷ درصدی از ۱۴۰ به ۱۹۲ خانوار را نشان می دهد. معمولاً فرانسه یک مقصد جذاب برای مردم بریتانیا و سایر کشورهای اروپا محسوب می شود و علت چنین کاهش گسترده ای در اکثر آمارهای بدست آمده، تنها می تواند شیوع بیماری کرونا باشد.

افزایش چشمگیر مهاجرت به نیوزلند

مهاجرت به پرجمعیت ترین شهر نیوزلند یعنی آکلند، در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیر ۷۵ درصدی (از ۱۳۷ به ۲۴۰ خانوار) را داشته است. مهاجرت از مقصد های لندن، ملبورن و سیدنی به این شهر افزایش عجیبی را تجربه کرده است، در حالی که در سال گذشته جزء آمارهای جالب توجه ما محسوب نمی شده، امسال همگی در بین ۲۵ نمونه ی بیشترین مهاجرت بین دو شهر به خصوص، قرار گرفته اند.

از سوی دیگر، مهاجرت از آکلند در هیچکدام از آمارهای مهاجرت بین دو شهر به خصوص قرار ندارد. این موضوع را می توان اینگونه توجیه کرد که بیشتر این مهاجرت ها مربوط به مردم اهل نیوزلند بوده که در زمان همه گیری کرونا تصمیم به بازگشت به کشور و دیدار با خانواده و نزدیکان خود گرفتند. آکلند طی این سال شهری بوده است که به طور واضحی، جمعیت مهاجر فراوانی را پذیرفته است. برخی از بررسی های اولیه در رابطه با جزئیات این مهاجرت ها نشان می دهد که سه چهارم این افراد می توانند به طور دائمی مهاجرت کرده باشند. این امر می تواند به منزله ی جذب مغزها (نقطه عکس فرار مغزها) برای کشور نیوزلند باشد.

مهاجرت های فراوان از مقصد دوبی

به این معنا که مهاجرت های خروجی از این شهر نسبت به سال پیش تقریباً ۲ برابر شده است. دوبی در این آمار ۲ مورد از ۳ مورد بیشترین مهاجرت های خروجی به شهر به خصوص، نسبت به سال گذشته را تجربه کرده است: مهاجرت به کانادا از ۷۰ به ۱۴۱ خانوار افزایش ۱۰۱ درصدی داشته و مهاجرت به مومبائی از ۵۱ به ۱۰۹ خانوار افزایش ۱۱۴ درصدی داشته است. در مقیاس بزرگ تر و با بررسی کلی کشور امارات متحده عربی، می بینیم که مهاجرت خروجی از این کشور افزایش ۳۷ درصدی (از ۹۳۷ به ۱۲۸۳ خانوار) را در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نسبت به سال قبل داشته است.

همچنین، مهاجرت های ورودی به این کشور تقریباً ۲ برابر شده و از ۹۳۳ خانوار در سال پیشین، به ۱۷۷۹ خانوار در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ رسیده است. بنابراین، با وجود اینکه شهرهای اصلی مثل دوبی و ابوظبی از نظر مهاجرت جمعیت منفی را ثبت کرده اند، اما به طور کلی کشور امارات یک ثبات جمعیتی در زمینه ی مهاجر را تجربه کرده است. با در نظر داشتن جمعیت مردم کشور امارات، این کشور یکی از بزرگ ترین جوامع مهاجر را در خود پذیرفته است. برای مثال، جمعیت هندی مقیم امارات بیشتر از جمعیت مردم اماراتی در این کشور می باشد! امارات تعداد بسیار بالایی کارگر خارجی را پذیرفته که بیشتر آنها در دوبی مشغول به کار هستند.

ثبات آمار مهاجرت در آفریقای جنوبی

سال گذشته به علت مهاجرپذیری کمتر کشورهای مقصد، برای افرادی که برنامه ی مهاجرت خارجی داشته اند سال ایده آلی نبود. یکی از این کشورها آفریقای جنوبی است. در واقع، مهاجرت به آفریقای جنوبی در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ نسبت به سال پیشین ۳۶ درصد کاهش (از ۲۳۲۵ به ۱۷۰۶ خانوار) داشته است. مهاجرت به آفریقای جنوبی از استرالیا ۱۹ درصد کاهش (از ۳۴۲ به ۲۷۸ خانوار) داشته، در حالی که مهاجرت از مقصد نیوزلند به این کشور با کاهش شدید ۵۲ درصدی (از ۵۸۸ به ۲۸۵ خانوار) مواجه شده است. همچنین، مهاجرت به آفریقای جنوبی از مقصد پرتغال و هلند، که پیش از این در بین پر رفت و آمدترین مسیرهای مهاجرت بود، دیگر از این لیست آماری خارج شده است.

چیزی که در زمینه ی مهاجرت به آفریقای جنوبی نظر ما را جلب کرد، نسبت مهاجرت های ورودی به خروجی بود. تنها تعداد انگشت شماری از مهاجرت های مربوط به آفریقای جنوبی، مهاجرت های خروجی را در بر می گیرد. بدون شک، علت این امر قوانین سفت و سخت سفرهای خارجی از این کشور می باشد. آفریقای جنوبی بیش از هر کشور دیگری در این قاره تحت تأثیر همه گیری ویروس کرونا قرار گرفته است. همچنین، این کشور محل شیوع یکی از سویه های مقاوم به واکسن ویروس کرونا می باشد. تمامی این مشکلات، مسیر مهاجرت از این کشور را بیش از پیش سخت تر کرده است.


  دکتر مرجان آتشی گلستان وکیل مهاجرت به کانادا

دفتر وکالت دکتر مرجان آتشی گلستان | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید.مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است.  لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر