معاینات پزشکی مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۱

اگر قصد دارید ویزای کانادا بگیرید که به طور موقت ساکن کشور کانادا شوید و داراى شرایط ذکر شده در زیر هستید، شما باید معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا داشته باشید:

 • قصد دارید بیش از شش ماه در کانادا اقامت کنید
 • به مدت شش ماه قبل از آمدن به کانادا در مناطق و کشورهاى خاصى زندگى کرده اید و یا حضور داشته اید

چه کسانی برای مهاجرت به کانادا به معاینه پزشکى نیاز دارند؟

در این قسمت  به بررسی شرایط معاینه پزشکی برای مهاجرت به کانادا می پردازیم.


اگر قصد دارید شش ماه یا کمتر در کانادا بمانید

در این صورت به طور معمول، شما نیازى به معاینه پزشکى ندارید، مگر این که قصد داشته باشید در مشاغل خاصى شروع به کار کنید.

چه کسانی برای مهاجرت به کانادا به معاینه پزشکى نیاز دارند؟


چه مشاغلی نیاز به معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا دارند؟

مشاغلى که براى انجام آن ها احتیاج به معاینه پزشکى دارید:

ممکن است به خاطر نوع کارى که قرار است انجام دهید، نیاز به یک معاینه پزشکى داشته باشید.

نمونه هاى این گونه مشاغل عبارت است از:

 • مشاغلى که احتیاج به برخورد نزدیک با مردم دارند، مانند:
 • کارکنان در زمینه علوم بهداشتى
 • کارمندان آزمایشگاه هاى بالینى
 • دانشجویان پزشکى که براى ورود به دانشگاه کانادا پذیرفته شده اند
 • معلمین پایه دبستان و راهنمایى، و یا معلمى براى کودکان در هر رشته اى
 • خدمتکاران
 • کارگرانى که براى مراقبت از کودکان، سالمندان، یا معلولین در منازل خدمات رسانى مى کنند
 • پرستارى از بچه به صورت روز مزد
 • و از این دسته مشاغل

آیا با مشاغل مورد نیاز کانادا آشنا هستید؟ آیا می دانید بهترن مشاغل کانادا برای مهاجرت کدام است؟ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

بهترین مشاغل برای مهاجرت به کانادا

آزمایش مدیکال کانادا


اگر قصد دارید بیشتر از شش ماه در کانادا بمانید

اگر هر یک از شرایط زیر را داشته باشید، لازم است شما یک معاینه پزشکى تهیه کنید.

 • در یک یا چند مورد از این کشورها به مدت حداقل شش ماه به طور متوالى حضور داشته اید.
 • در زمینه اى وارد کار شده اید که سلامت عمومى در آن اهمیت دارد.
 • اگر براى دیدن والدین و یا پدربزگ و مادربزرگ خود درخواست ویزاى فوق العاده کرده باشید.

اگر به معاینه پزشکى احتیاج داشته باشید، دفتر ویزا براى مراحل بعدى شما را راهنمایى خواهد کرد.


چه کسى مى تواند معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا را براى شما انجام دهد؟

شما مى بایست پزشکى را از لیست پزشکان ارائه داده شده انتخاب کنید.

دکتر شخصى شما نمى تواند این معاینه را براى شما انجام دهد.

پزشکان در مورد معاینه پزشکى شما تصمیم نهایى را نمى گیرند.

ما تصمیم نهایى را مى گیریم.

اگر معاینه پزشکى شما مشکلى داشته باشد، شما را طى نامه کتبى در جریان قرار خواهیم داد.


یافتن لیست پزشکان آزمایش مدیکال

دکترى را در نظر بگیرید که بتوانید در کشور خود و یا منطقه نزدیک به شما قابل دسترس باشد و بتوانید براى مهاجرت او را ببینید.

فقط لیست پزشکان تایید شده توسط سازمان مهاجرت، پناهندگى، و تبعیت کانادا براى انجام معاینات پزشکى مورد قبول هستند.

آیا با شرایط مهاجرت پزشکان به کانادا آشنا هستید؟ آیا می دانید برای مهاجرت پزشکان به کانادا چه مدارکی لازم است؟ برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید

مهاجرت پزشکان به کانادا

نکته: ممکن است زمانى که براى انجام معاینه پزشکى اقدام مى کنید، لیست پزشکان مشخصى در دسترس نباشد.

یک لیست جایگزین و قانونى ممکن است از طرف کلینیک به شما ارائه داده شود.

شهر: تهران

نام: رضا فرخى

ادرس: بیمارستان آپادانا- خیابان سپهبد قرنى

( این پزشک یا کلینیک از طرف فدرال ستاد سلامت موقت دستمزد دریافت مى کند).

تلفن: ٠٠٩٨٢١٨٨٠٠۶۵١۴

٠٩١٢١٢٣٧٧٠٢

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى،  فرانسوى

شهر: تهران

نام: فریبا مقصودیان

ادرس: بلوار ماهان

یوسف اباد

( این پزشک یا کلینیک از طرف فدرال ستاد سلامت موقت دستمزد دریافت مى کند).

تلفن: ٠٠٩٨٢١٨٨٠۴٢۶١۴

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى،  فرانسوى

شهر: تهران

نام: محمدرضا رهواریان

ادرس: ساختمان ١

خیابان ١۶

خیابان سرافراز

خیابان مطهرى

( این پزشک یا کلینیک از طرف فدرال ستاد سلامت موقت دستمزد دریافت مى کند).

تلفن:٠٠٩٨٩١٢٨۴٠۶۵٣٧

٠٠٩٨٢١٨٨٧٣٩۶٨٢

٠٠٩٨٢١٨٨۵١٧٧٣٩

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى،

شهر: تهران

نام: آرشانوش پورمند

ادرس: بلوار جردن ١۵٢

ساختمان صبا

واحد ٨١

( این پزشک یا کلینیک از طرف فدرال ستاد سلامت موقت دستمزد دریافت مى کند).

تلفن: ٠٠٩٨٢١٢٢٠٢۵٩۵٨

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى

شهر: تهران

نام: محمدرضا ابراهیمى راد

ادرس: بیمارستان دى

خیابان توانیر ١

خیابان ولیعصر

تلفن: ٠٠٩٨٩١٢٣٠۶٩٧۵٧

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى

شهر: اصفهان

نام: پویا دانش ور

ادرس:

خیابان وحید ٣٠٣

ساختمان جزیره

واحد ٣

تلفن: ٠٠٩٨٣١١۶٢۶٠٠۶٧

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى

شهر: اصفهان

نام: نازیلا کرمى

ادرس: خیابان وحید

ساختمان جزیره

واحد ٣

تلفن: ٠٠٩٨٣١١۶٢۶٠٠۶٧

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى

شهر: مشهد

نام: ایرج ناظم

ادرس: خیابان چمران

تلفن: ٠٠٩٨۵١١٢٢۵٠٩١٠

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى،  فرانسوى

شهر: شیراز

نام: محمود واحد

ادرس: مجتمع پزشکى دژبد

چهار راه صحاب دیوانى

سى مترى سینما سعدى

تلفن: ٠٠٩٨٧١٣٢٣٠۴۶٧١

زبان محاوره: فارسى، انگلیسى،


چه زمانى براى گرفتن معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا باید اقدام کنید؟

شما می توانید نسبت به برنامه مورد نظر خود، معاینه پزشکی خود را قبل یا بعد از ارسال درخواست خود انجام دهید.

ممکن است شما برای ارسال مدارک ویزای کانادا به بیومتریک کانادا نیاز داشته باشید. آیا می دانید برای انگشت نکاری بهئ کدام سفارت باید مراجعه کنید؟ ربای کسب اطلاعات بیشتر بر روی دکمه زیر کلیک کنید.

 

بیومتریک کانادا

آزمایشات مدیکال کانادا پیش از ارسال درخواست ویزا

شما مى توانید پیش تر نسبت به انجام معاینه پزشکى خود اقدام کنید.

براى انجام معاینه پزشکى مى بایست با یکى از پزشکان ارائه داده شده در لیست، به طور مستقیم تماس بگیرید.

اگر قصد انجام هریک از موارد زیر را داشته باشید مى توانید معاینه پزشکى بگیرید:

اگر مى خواهید براى همسر، شریک و یا فرزند خود اسپانسر باشید، نمى توانید از پیش براى معاینه پزشکى اقدام کنید.

پیش از آن که براى معاینه پزشکى اقدام کنید، حتما دستورالعمل هاى ما را بررسى کنید.

معاینات پزشکی برای اخذ ویزا


اگر معاینه پزشکى را پیش از ارسال مدارک انجام داده اید

شما مى بایست یک کپى از IMM 1017B گزارش پزشکى پیشین از معاینه پزشکى که پزشک به شما مى دهد، ارائه دهید.

اگر پزشک با eMedical کار کند، او یک برگه پرینت شده به شما خواهد داد. شما مى بایست این فرم را به فرم درخواست خود ضمیمه کنید. اگر به صورت آنلاین درخواست داده اید، شما مى بایست فرم را آپ لود کنید تا بتوانید مدارک را ارسال کنید.

 براى همه متقاضیان الزامى است.

نبایدبیش از شش ماه از گرفتن عکس گذشته باشد

گزارش پزشکى از پیش انجام شده

رزومه شخصى متقاضى

اطلاعات متقاضى
نام خانوادگى:نام:
تاریخ تولد:کشور تولد:
آدرس محل سکونت:
ادرس ایمیل:تلفن تماس:
اطلاعات مهاجرت
دسته بندى:

دانشجو

کارگر

ملاقات کننده

خانواده

پناهنده

شماره UMI:

شماره سریال را اینجا بنویسید:

شماره بارکد را اینجا بنویسید:

این نامه نشان مى دهد که شما معاینات پزشکى مخصوص مهاجرت را انجام داده اید.

شما مى بایست این نامه را به فرم درخواست خود (پیش از ارسال آن) ضمیمه کنید و به دفتر ویزا ارسال کنید.

این کار پروسه دریافت ویزا را براى شما ساده تر خواهد کرد.


انجام معاینه پزشکى پس از ارسال درخواست ویزا

ما دستورالعمل چگونگى انجام معاینه پزشکى را براى شما ارسال خواهیم کرد.

از زمان دریافت دستورالعمل ها، شما سى روز فرصت دارید تا براى انجام معاینات پزشکى اقدام کنید.

اگر طبق دستورالعمل هاى ما مراحل را انجام ندهید، ممکن است درخواست شما رد شود.


اگر معاینه پزشکى را پس از ارسال مدارک انجام داده اید

در این صورت لازم نیست کار دیگرى انجام دهید.


مدارک لازم برای انجام معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا

هنگامى که به قرار ملاقات خود براى معاینه پزشکى مى روید، باید موارد ذکر شده در زیر را به همراه داشته باشید:

 • مدارک شناسایى مناسب – حداقل یک کارت شناسایى معتبر دولتى که داراى عکس یا امضاى شما است، مانند پاسپورت یا کارت ملى
 •  ممکن است بخواهید از گواهینامه رانندگى کانادایى استفاده کنید، که این مساله فقط در کانادا امکان پذیر است.
 • عینک و لنز طبى ( در صورتى که از آن ها به طور مرتب استفاده مى کنید)
 • هر گونه گزارش پزشکى یا نتایج آزمایشى که براى شرایط پزشکى که در گذشته داشته اید تهیه کرده اید.
 • لیستى از داروهایى که هم اکنون مصرف مى کنید.
 • اگر معاینه پزشکى قبلى ندارید، یک گزارش پزشکى از (IMM 1017E) باید ارائه دهید.

. ما فرم این گزارش را براى شما ارسال خواهیم کرد

همچنین اگر پزشکان از eMedical  استفاده نمى کنند، شما مى بایست ۴ عکس جدید هم به همراه داشته باشید. پیش از ملاقات با پزشک حتما با او راجع به این مسائل سوال بپرسید. اگر براى انجام آزمایش هاى مربوط به اشعه ایکس یا دیگر اشعه ها ارجاع داده شده اید، ممکن است براى انجام آن آزمایش ها هم ارائه کارت شناسایى الزامى باشد.


هزینه مدیکال کانادا ۲۰۲۱

باید برام تمام مواردى که به معاینه پزشکى مربوط است، پول برداخت کنید.

این موارد در زیر ذکر شده اند:

 • هزینه دکتر یا رادیولوژیست
 • هر گونه تست هاى خاص، انواع ارزیابى ها، و درمان هاى مورد نیاز
 • هزینه هر متخصصى که شما مى بایست او را ملاقات کنید

اگر درخواست شما رد شود، هیچ یک از این هزینه ها به شما برگشت داده نخواهد شد.

انواع پناهندگان از پرداخت این هزینه ها معاف هستند.


فرایند آزمایش مدیکال برای اخذ ویزای کانادا

فقط پزشکان ارائه شده در لیست پزشکى صلاحیت انجام معاینه پزشکى مخصوص فرایند مهاجرت را دارند.

تحویل مدارک معاینه پزشکی و احراز هویت

پزشک یا پرستار در مورد هویت شما پرسش مى کند تا هویت شما را تائید کند.

اگر براى انجام آزمایشى تحت اشعه ایکس یا دیگر اشعه ها ارجاع داده شده باشید، ممکن است از شما بخواهند تا کارت شناسایى معتبرى ارائه دهید.

همچنین براى تکمیل گزارشات ممکن است عکسى از شما گرفته شود.

تکمیل فرم پرسشنامه پزشکی

پزشک فرم پرسشنامه سابقه پزشکى را به کمک شما پر خواهد کرد.

این پرسشنامه راجع به شرایط پزشکى کنونى یا گذشته شما است.

آنها همچنین در مورد داروهایى که هم اکنون مصرف مى کنید، از شما پرسش خواهند کرد.

این که در مورد تمامى سوابق پزشکى و شرایط پزشکى کنونى خود با پزشک به صورت واضح صحبت کنید، بسیار حائز اهمیت است.

چرا که در غیر این صورت، فرایند معاینه پزشکى شما ممکن است بیشتر از حد معمول طول بکشد.

معاینه جسمى در آزمایش مدیکال

شما تحت معاینات جسمى نیز قرار خواهید گرفت.

دکتر یا پرستار کلینیک موارد زیر را در مورد شما مورد بررسى قرار خواهند داد:

 • وزن کردن شما
 • اندازه گیرى قد شما
 • بررسى کردن بینایى و شنوایى شما
 • اندازه گیرى فشار خون شما
 • بررسى ضربان قلب شما
 • گوش دادن به صداى قلب و ریه هاى شما
 • بررسى شکم شما
 • بررسى دامنه حرکتى اعضاى بدن شما
 • نگاه کردن و بررسى پوست شما

دکتر و یا پرستار ناحیه دستگاه تناسلى و معقدى را مورد بررسى قرار نمى دهند.

براى فرایند مهاجرت نیازى به بررسى این بخش هاى بدن نیست.

دکتر ممکن است سینه هاى شما را بررسى کند.

پیش از بررسى کردن، دکتر نحوه و دلیل انجام این آزمایش را به شما توضیح خواهد داد.

هزینه معاینه پزشکی برای ویزای کانادا

دیگر آزمایش هاى پزشکی برای اخذ ویزای کانادا

نسبت به سنى که دارید، ممکن است از شما خواسته شود تا یک تست آزمایشگاهى و یک آزمایش اشعه ایکس از قفسه سینه خود تهیه کنید.

این ها یک سرى آزمایش هاى عادى و معمولى هستند و در صورتى که مساله غیر معمولى وجود داشته باشد، پزشک با شما صحبت خواهد کرد.

نسبت به نتیجه معاینات پزشکى ، ممکن است براى انجام آزمایش هاى بیشتر شما را به یک متخصص دیگر ارجاع دهند. ما از شما مى خواهیم که در صورت پیش آمدن چنین مساله اى، حتما بلافاصله آزمایش هاى بعدى را انجام دهید تا در معاینه پزشکى شما تاخیرى ایجاد نشود.

داشتن همراه در حین پروسه معاینات پزشکی

شما حق دارید که  طى انجام معاینات پزشکى برای اخذ ویزای کانادا یک همراه داشته باشید.

شما مى توانید:

 • از کلینیک پزشکى بخواهید تا یکى از کارکنان به همراه شما در اتاق بماند
 • انجام آزمایش را در هر زمانى متوقف کنید تا از پزشک بپرسید چه اتفاقى در حال رخ دادن است
 • معاینه را متوقف کنید و درخواست همراه کنید، حتى اگر در ابتدا از داشتن همراه خوددارى کرده اید

اگر در هر قسمتى از آزمایش سوالى براى شما پیش آمد و یا احساس ناراحتى کردید، از تیم پزشکى بخواهید که کار را متوقف کنند و با آنها صحبت کنید.

پس از اتمام آزمایش مدیکال

هنگامى که معاینه تمام شد، پزشک نتایج را براى ما ارسال خواهد کرد.

پزشک برگه اى به شما خواهد داد که نشان مى دهد شما معاینات پزشکى برای اخذ ویزای کانادا را انجام داده اید.

یک کپى از این مدرک را تحت هر شرایطى براى خود تهیه و نگه دارى کنید.


چه زمانى باید نتایج معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا خود را ارسال کنید؟

اگر شما معاینه پزشکى را چه بعد و چه قبل از ارسال درخواست انجام داده باشید، پزشک نتایج معاینات شما را براى ما ارسال خواهد کرد.

هر گونه مدارک پزشکى که تیم پزشکى به شما ارائه داده است را باید کپى بگیرید و به عنوان مدرک نزد خود نگه دارید.


نتایج آزمایش مدیکال شما تا چه زمانى معتبر است؟

نتایج آزمایش هاى پزشکى شما فقط براى ١٢ ماه اعتبار دارد.

اگر طى این زمان به عنوان نیروى کار، تحصیل یا ملاقات اقوام وارد خاک کانادا نشوید، ممکن است لازم باشد شما دوباره تمام مراحل را از اول طى کنید تا یک معاینه پزشکى جدید بگیرید.


کپى گرفتن از نتایج معاینه پزشکی برای اخذ ویزای کانادا

اگر از معاینات پزشکى خود یک کپى مى خواهید، حتما زمانى که با پزشک هستید از او درخواست کپى کنید. گزارش هاى پزشکى و آزمایش هاى مربوط به اشعه ایکس از اموال ما محسوب مى شود و ما نمى توانیم این گزارش ها را به شما بدهیم.


آزمایش مدیکال براى اقامت دائم

اگر براى اقامت دائم کانادا درخواست داده اید، شما مى بایست یک معاینه پزشکى مهاجرتى داشته باشید.تمامى اعضاى خانواده شما نیز مى بایست این معاینه را داشته باشند، حتى اگر قرار نیست همراه شما بیایند.

بعد از اتمام آزمایش مدیکال برا اقامت دائم

هنگامى که معاینه تمام شد، پزشک نتایج را براى ما ارسال خواهد کرد.

پزشک فرمى را به شما خواهد داد که طى آن مشخص مى شود شما معاینات پزشکى برای اخذ ویزای کانادا را انجام داده اید.

این برگه را به عنوان مدرک انجام معاینات پزشکى نزد خود نگه دارید.

ما تمامى شکایت ها، نظرات، و ارزیابى هاى شما را که از طریق فرم بازخورد ارائه داده شده باشند را مورد بررسى قرار خواهیم داد.

چگونه نتایج معاینات پزشکى خود را ضمیمه درخواست ویزا کنید؟

اگر پیش از فرستادن درخواست، معاینه پزشکى داشتید، پس حتما باید یک کپى از IMM 1017B گزارش پزشکى پیشین را با درخواست خود ارسال کنید.

اگر پزشک با eMedical کار مى کند، آنها یک برگه حاوى اطلاعات را براى شما پرینت مى گیرند تا آن را ضمیمه درخواست خود کنید.

اگر انجام معاینات پزشکى شما بعد از ارسال درخواست صورت گیرد، نیازى نیست که مدارکى براى ما ارسال کنید.

اعتبار آزمایش مدیکال برای اقامت دائم

نتایج آزمایش هاى پزشکى شما فقط براى ١٢ ماه اعتبار دارد.

اگر طى این زمان به عنوان یک ساکن دائمى وارد خاک کانادا نشوید، ممکن است لازم باشد شما دوباره تمام مراحل را از اول طى کنید تا یک معاینه پزشکى جدید بگیرید.

دکتر مرجان آتشی گلستان بهترین وکیل مهاجرت به کانادا در تهران

موسسه حقوقی اپلو

دفتر وکالت دکتر مرجان آتشی گلستان | مهاجرت به کانادا | اخذ اقامت کانادا | اخذ پاسپورت کانادا

سیستم پرسش و پاسخ

ثبت سوال جدید

سوال خود را در اینجا ثبت کنید و از سیستم کد رهگیری دریافت نمائید.مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است.  لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

پیگیری سوال قبل

برای پیگیری پاسخ سوال خودتون و نمایش آن کد رهگیری خود را در این قسمت وارد کنید.
تصاویر پیوست امکان انتخاب تا ۵ تصویر وجود دارد. جهت انتخاب چندگانه کلید Ctrl را نگه دارید. (فرمت های مجاز شامل png, gif و jpg می باشد و حداکثر حجم هر تصویر ۸ مگابایت است.)
© همیارسیستم
 • تصویر کاربر پانی چهارشنبه ۱۳ مرداد ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 92 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر، من برای ویزای تحصیلی اقدام کردم، نیاز هست که این ازمایش رو بدم؟! ضمن اینکه طی ۶ ماهه گذشته هم ازکشور خارج نشدم
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت چهارشنبه ۱۳ مرداد ۰( 1 سال پیش)

   باید واکسینه باشید

 • تصویر کاربر مهدی سه شنبه ۴ خرداد ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 114 مشاهده پرسش
  سلام
  برای اقامت کانادا از طریق سرمایه گذاری هم انجام آزمایشات مدیکال لازم هست یانه؟
  متشکرم
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت سه شنبه ۴ خرداد ۰( 1 سال پیش)

   سلام. متقاضیان دریافت اقامت دائم کانادا و خانواده همراه آن ها، باید آزمایشات پزشکی را انجام دهند.

   توجه داشته باشید که مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است. دفتر وکالت اَپلو هیچ گونه مسئولیتی در قبال کامل و دقیق بودن مشاوره رایگان کارشناسان دفتر ندارد. لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

 • تصویر کاربر نیلا شنبه ۸ خرداد ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 105 مشاهده پرسش
  سلام برای ویزای تحصیلی داشتن نقص عضو در دست مشکلی ایجاد میکنه برای دریافت گواهی سلامت؟ برای رشته های غیر پزشکی و پیراپزشکی
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۸ خرداد ۰( 1 سال پیش)

   سلام. اصولا مشکلی نیست. در زمان اخذ پذیرش باید حتما وبسایت دانشگاه مورد نظر را چک کنید.

   توجه داشته باشید که مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است. دفتر وکالت اَپلو هیچ گونه مسئولیتی در قبال کامل و دقیق بودن مشاوره رایگان کارشناسان دفتر ندارد. لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

 • تصویر کاربر مریم شنبه ۸ خرداد ۰( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 116 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر
  خوردن قرص اسنترا مشکلی در جواب آزمایش ایجاد نمیکنه؟ و یا اینکه در آزمایش مشخص میشه ؟
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۸ خرداد ۰( 1 سال پیش)

   سلام. برای دریافت سوال خود به پزشکان مورد تایید اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در ایران مراجعه کنید. برای دریافت نام و اطلاعات تماس این افراد، اینجا را کلیک کنید.

   توجه داشته باشید که مقررات مهاجرت همواره در حال تغییر است. دفتر وکالت اَپلو هیچ گونه مسئولیتی در قبال کامل و دقیق بودن مشاوره رایگان کارشناسان دفتر ندارد. لطفا جهت دریافت وقت مشاوره با وکلای دفتر، وقت قبلی بگیرید.

 • تصویر کاربر Setare یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 135 مشاهده پرسش
  وقتتون بخیر ببخشید آیا بیمار دوقطبی در حال درمان امکان ریجکتی داره؟ ‌میشه اصلا در مورد بیماری به پزشک نگیم ؟
  واگه نگیم توی فرودگاه کانادا درمورد داروهام سوال می‌کنند چی میشه؟
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت یکشنبه ۲۶ بهمن ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. برای دریافت پاسخ سوال خود، لطفا به پزشکان مورد تایید اداره مهاجرت کانادا در ایران مراجعه کنید. لیست پزشکان را می توانید در وبسایت رسمی کانادا (canada.ca) مشاهده کنید.

 • تصویر کاربر Mohsen چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 157 مشاهده پرسش
  سلام و خسته نباشید.
  می خواستم ببینم مدت زمان تقریبی بعد از انجام مدیکال برای دریافت ویزای اقامت دائم از طریق سرمایه گذاری چقدر هست؟
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود هیچ زمان دقیقی برای هیچ قسمتی از پروسه مهاجرت را نمی توان اعلام کرد. همچنین، شرایط هر پرونده نیز متفاوت است بنابراین نمی توان زمان دقیقی را اعلام کرد.

 • تصویر کاربر Sahar چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 151 مشاهده پرسش
  بعد از انجام مدیکال تقریبا چه مدت زمانی طول میکشد که پاسپورت ریکوئست برای اقامت دائم بیاید؟
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت چهارشنبه ۱۵ بهمن ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. در حال حاضر و با توجه به شرایط موجود هیچ زمان دقیقی برای هیچ قسمتی از پروسه مهاجرت را نمی توان اعلام کرد.

 • تصویر کاربر مهندس شنبه ۲۰ دی ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 169 مشاهده پرسش
  با سلام و عرض ادب
  بنده مهندس مواد و متالورژی هستم، سی و دو ساله با شش سال سابقه کار مرتبط ، دارای ایتلس نمره بالا، می خواستم واسه ویزای کار اقدام کنم، ی مشکل دارم فقط، اونم اینکه بخاطر استیگمات قرنیه نیاز به استفاده از لنز تماسی در محیط کار که کارخانه جات هستند می باشم، البته من در ایران در محیط کار هیچ مشکلی ندارم چون عینک کار استفاده می کنم، نوع لنزهامم ضد گرد و خاکه ، ولی نگران این مساله هستم که در کانادا این مساله را بعنوان یک مشکل تلقی کنند و قبولم نکنند! خواستم نظر شما رو بدونم که ایا نگرانیم بی مورد است یا خیر-پیشاپیش متشکرم
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۲۰ دی ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. بهتر است در این زمینه با پزشکان مورد تایید اداره مهاجرت کانادا در ایران مشورت کنید. لیست این پزشکان در سایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا موجود است.

 • تصویر کاربر سلیمان شنبه ۲۰ دی ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 159 مشاهده پرسش
  سلام وقت بخیر ببخشید اگر در آزمایش ادرار مقدار ناچیزی خون مشاهده شود، آیا این موضوع مانع صدور ویزای کانادا برای اقامت دائم می‌شود.
  با تشکر
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۲۰ دی ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. لطفا با مراجعه به وبسایت اداره مهاجرت و شهروندی کانادا، لیست پزشکان مورد تایید این کشور در ایران را دریافت کنید و بهتر است در این زمینه با پزشکان مورد تایید مشورت کنید.

 • تصویر کاربر الهه شنبه ۶ دی ۹۹( 1 سال پیش) تعداد بازدید: 202 مشاهده پرسش
  با سلام و عرض خسته نباشید
  برای اخذ ویزای کاری کانادا در شغل آشپزی آیا دیسک کمر برای اخذ ویزا مشکل ایجاد میکند؟
  با تشکر
  1. تصویر کاربر کارشناس مهاجرت شنبه ۶ دی ۹۹( 1 سال پیش)

   سلام. سنجش حرکات دست و پا در مدیکال انجام می شود ولی در هیچ کجا اشاره ای به رد شدن مدیکال به علت داشتن دیسک کمر نشده است. با توجه به نوع ویزای دریافتی و سختی کار، باید حتما در سلامت کامل باشید. به شما توصیه می کنم با پزشکان معتمد اداره مهاجرت کانادا در ایران مشورت کنید.

درحال دریافت اطلاعات
پرسش از دکتر